Besiktas.net uzantılı E-posta Adresiniz ile giriş yapabilirsiniz.
Powered By

Sözleşme

Besiktas.net Free Email servisi kullanıcı sözleşmesi

Bu belge Besiktas.net Free Email servisleri kullanıcı sözleşmesidir

1. Genel hükümler

1.1. Besiktas.net (bundan böyle “ISS”), Internet kullanıcısına (bundan böyle "Kullanıcı"), Besiktas.net servislerini işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nde (bundan böyle “Sözleşme”, “KS”) izah edilen koşullara uygun olarak kullanma olanağı sunar. Sözleşme, Sözleşme’nin 1.4 maddesinde öngörülen usule göre koşulları Kullanıcı tarafından kabul edildiği andan itibaren geçerli olur.

1.2. ISS, Kullanıcılara, iletişim, arama araçları, çeşitli bilgi ve malzemelerin (içerik) bulundurulması ve muhafaza edilmesi vb. hizmetler de dahil olmak üzere geniş bir hizmet seçeneği yelpazesine erişim sunar. Hali hazırda mevcut olan tüm hizmetler ve de bunların her türlü geliştirilmesi ve/veya yenilerinin eklenmesi işbu Sözleşmenin konusu dahilindedir.

1.3. ISS servislerinin kullanımı işbu Sözleşme ve Gizlilik politikası (http://www.besiktas.net/gizlilik/) koşullarına göre düzenlenir. Sözleşme, herhangi bir özel bildirimde bulunulmaksızın ISS tarafından değiştirilebilir; Sözleşme’nin yeni sürümünde aksi öngörülmediği sürece, Sözleşme’nin yeni sürümü işbu paragrafta belirtilen adresten Internet’te yayınlandığı andan itibaren geçerli olur. KS’nin geçerli sürümü her zaman http://www.besiktas.net/sozlesme/ adresindeki sayfada bulunur.

1.4. Kullanıcı, herhangi bir servisi kullanmaya başladığında ya da kayıt işleminden geçtiğinde, Sözleşme koşullarını hiçbir sınırlama ve istisna olmaksızın tümüyle kabul etmiş sayılır. Kullanıcı, Sözleşme hükümlerinden herhangi birini kabul etmemesi durumunda ISS servislerini kullanma hakkına sahip değildir. Sözleşme’nin 1.3. maddesinde öngörülen usule göre ISS tarafından Sözleşme’de Kullanıcı’nın kabul etmediği herhangi bir değişiklik yapılmış olması durumunda, Kullanıcı’nın ISS servislerini kullanmayı bırakması gerekir.

2. Kullanıcı’nın Kayıt olması. Kullanıcı Hesabı

2.1. Bazı ISS servislerini kullanabilmesi için Kullanıcı’nın kayıt işleminden geçmesi gerekir ve bunun sonucunda Kullanıcı için benzersiz bir hesap oluşturulur.

2.2. Kayıt için Kullanıcı, kayıt formunda yöneltilen sorulara karşılık kendisiyle ilgili güvenilir ve yeterli düzeyde bilgiler sağlamak ve bu bilgileri sürekli güncel halde tutmak zorundadır. Kullanıcı yanlış bilgiler verirse veya ISS'in elinde Kullanıcı’nın sağladığı bilgilerin eksik ya da güvenilmez olduğunu düşündürecek bir dayanak varsa, ISS, kendi takdirine göre, Kullanıcı hesabını engelleme veya iptal etme ve servislerinin Kullanıcı tarafından kullanılmasını reddetme hakkına sahiptir.

2.3. ISS istediği zaman, kayıt sırasında belirtilen verilerin Kullanıcı tarafından doğrulanmasını talep etme ve bununla bağlantılı olarak doğrulayıcı belgeleri isteme hakkını saklı tutar; bu belgelerin sağlanmaması ISS'in takdirine göre, geçersiz bilgi sağlanmasıyla aynı anlama gelebilir ve Sözleşme'nin 2.2 maddesinde öngörülen sonuçları doğurabilir. Kullanıcının sunduğu belgelerde yer alan bilgiler ile kayıt sırasında belirtilen bilgilerin bir birine uygun olmaması halinde, ayrıca kayıt sırasında belirtilen bilgiler Kullanıcının kimliğini tespit imkanını vermiyorsa, ISS Kullanıcının kendi hesabına ulaşımını ve ISS servislerini kullanmasını engelleme hakkına sahiptir.

2.4. Kullanıcı hesabının içerdiği kişisel Kullanıcı bilgileri, ISS tarafından Gizlilik politikası (http://www.besiktas.net/gizlilik/) koşulları uyarınca saklanır ve işlenir.

2.5. Kullanıcı hesabına erişim için yollar.

2.5.1. Kayıt sırasında Kullanıcı, hesaba erişim için kullanılacak kullanıcı adını (Kullanıcı hesabı için benzersiz temsili ad) ve parolasını kendisi seçer. ISS, belirli kullanıcı adlarının kullanımını yasaklama ve ayrıca kullanıcı adı ve parola için gereklilikler (uzunluk, izin verilen karakterler vb.) belirleme hakkına sahiptir.

2.5.2. Hesabı kaydettikten sonra Kullanıcı, hesabına erişmek için varolan parolayı istediği zaman değiştirebilir, parolasını unutuması durumunda alternatif e-mail adresine yeni parola gönderilmesini isteyebilir.

2.6. Kullanıcı seçtiği hesap erişim yollarının güvenli olmasından (kolay tahmin edilememesi) kendisi sorumludur ve onların gizliliğini yine kendisi sağlar. Kullanıcı hesabına erişim verilerinin Kullanıcı tarafından her ne koşulla olursa olsun (anlaşma veya sözleşmeler için dahil) üçüncü taraflara gönüllü olarak aktarılması da dahil olmak üzere, ISS servisleri çerçevesinde veya bu servislerin kullanımıyla Kullanıcı hesabı altında gerçekleştirilen tüm işlemler (ve ayrıca bunların sonuçları) konusunda sorumluluk Kullanıcı’nın kendisine aittir. Bununla birlikte, Kullanıcı’nın 2.7 maddesinde öngörülen usule göre, Kullanıcı hesabının kullanımıyla ISS servislerine yetkisiz erişim sağlanması hakkında ve/veya hesap erişim (parola) yollarının gizliliğinin herhangi bir şekilde ihlali (ihlal şüphesi) hakkında ISS’i bilgilendirdiği durumlar hariç olmak üzere, ISS servisleri çerçevesinde veya bu servislerin kullanımıyla Kullanıcı hesabı altında gerçekleştirilen tüm işlemlerin bizzat Kullanıcı tarafından gerçekleştirildiği kabul edilir.

2.7. Kullanıcı, ISS servislerine Kullanıcı’nın hesabı kullanılarak yetkisiz (Kullanıcı’nın izni olmadan) erişim sağlanan her durumu ve/veya hesap erişim yollarının gizliliğiyle ilgili her tür ihlali (ihlal şüphesini) acilen ISS’e bildirmekle yükümlüdür. Kullanıcı, güvenlik amacıyla, ISS servisleriyle her çalışma oturumunun sonunda kendi hesabı altında çalışmayı bizzat güvenli olarak sonlandırmakla (“Çıkış” düğmesi) yükümlüdür. ISS, Sözleşme’nin bu kısmının hükümlerinin Kullanıcı tarafından ihlal edilmesi sonucu meydana gelebilecek olası veri kayıplarından veya veri bozukluklardan ve ayrıca, niteliği ne olursa olsun diğer sonuçlardan sorumlu değildir.

2.8. Kullanıcı’nın hesabını kullanması.

2.8.1 Kullanıcı, ISS’ten böyle bir izin aldığı ya da bunun herhangi bir servisin kullanıcı sözleşmesinde açıkça öngörüldüğü durumlar dışında, ISS servislerinin herhangi bir kısmını (servisler aracılığıyla Kullanıcı’nın erişimine açık olan içerik dahil) veya bunlara erişimi çoğaltma, benzerini yapma ve kopyalama, satma ve yeniden satışını yapma ve ayrıca herhangi bir ticari amaçla kullanma hakkına sahip değildir.

2.8.2. Kullanıcıların bazı kullanıcı hesap kategorileri bu hizmetleri düzenleyen hüküm ve şartler uyarınca kısıtlanabilir veya birtakım ISS Hizmetleri veya bunların bazı işlevleri hizmet dışı bırakılabilir.

2.9. Kaydın sonlandırılması. ISS, Sözleşme koşullarının veya Sözleşme’nin 1.3 maddesinde öngörülen diğer belgelerin koşullarının ihlali halinde, Kullanıcı hesabını engelleme veya iptal etme ve ayrıca belirli ISS servislerine herhangi bir hesabın kullanımıyla erişimi yasaklama ve herhangi bir içeriği nedenini açıklamaksızın kaldırma hakkına sahiptir. Ve de ayrıca, ilgili servisin Kullanıcı tarafından 12 aydan uzun bir süre kullanılmadığı takdirde iptal etme hakkına sahiptir.

2.10. Kullanıcı hesabının iptal edilmesi.

2.10.1. Kullanıcı, istediği zaman, tüm ISS servislerinde bulunan hesabını silme veya böyle bir işlevin mevcut olmadı durumunda bazı servisler için hesabı sonlandırma hakkına sahiptir.

2.10.2. ISS hesabının iptali aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir:

2.10.2.1. Hesap bir ay süreyle engellenir ve bu süre zarfında, Kullanıcı’nın kendi hesabına erişimi mümkün olmamakla birlikte bahse konu hesap tarafından paylaştığı içerik silinebilir.

2.10.2.2. Yukarıda belirtilen süre zarfında Kullanıcı hesabı geri yüklenecek olursa, Kullanıcı için hesap erişimi açılır ancak bu hesap aracılığı ile paylaşılan içerik geri getirilemeyebilir.

2.10.2.3. Yukarıda belirtilen süre zarfında Kullanıcı hesabı geri yüklenmezse, bu hesabın kullanımıyla siteye koyulan tüm içerik kaldırılır ve kullanıcı adı diğer kullanıcıların kullanımına açık olur. Bu andan itibaren, hesabın ve bu hesapla bağlantılı herhangi bir bilginin geri yüklenmesi mümkün olmadığı gibi, bu hesabın kullanımıyla ISS servislerine erişim imkanı da yoktur.

2.10.3. Sözleşme’nin 2.10.2.1., 2.10.2.2., 2.10.2.3. maddelerinde (kullanıcı adının başka kullanıcılar tarafından kullanılabilirliği dışında) düzenlenen usul aynı zamanda, herhangi bir hesabın kullanımıyla belirli ISS servislerine erişimin yasaklanmasında da kullanılır.

3. Kullanım ve saklamaya ilişkin genel hükümler

3.1. ISS, tüm Kullanıcılar ya da ayrı Kullanıcı kategorileri için olmak üzere (Kullanıcı’nın bulunduğu yere ve servisin sağlandığı dile vs. bağlı olarak) servislerin kullanımına ilişkin sınırlamalar getirme hakkına sahiptir. Bu sınırlamalar şunları içerebilir: Servis işlevlerinin bulunması/bulunmaması, posta iletilerini ve diğer herhangi bir içeriği saklama süresi, kayıtlı bir kullanıcının gönderebileceği veya alabileceği maksimum ileti sayısı, maksimum posta iletisi veya disk alanı boyutu, belirtilen zaman dilimi içinde servisin maksimum kullanım sayısı, maksimum içerik saklama süresi, yüklenen içeriğin özel parametreleri vs. ISS, sunduğu servislere otomatik erişimi yasaklayabilir ve ayrıca, otomatik oluşturulan her tür bilginin (örneğin, posta spam’ı) alımını durdurabilir.

3.2. ISS kullanıcılarına bilgi içerikli iletiler gönderme hakkına sahiptir.

4. Kullanıcı içeriği

4.1. Herhangi bir içeriğin Kullanıcı tarafından siteye koyulmasının veya bu içeriğin kapsamının üçüncü tarafların haklarını ve yasal çıkarlarını (özel fikri mülkiyet hakları, üçüncü tarafların diğer fikri hakları gibi) ihlal etmesi ve/veya bu taraflara ait maddi olmayan unsurlara zarar vermesi durumunda üçüncü taraflar önündeki sorumluluk dahil, Kullanıcı tarafından siteye koyulan içeriğin yürürlükte bulunan yasaların gereklerine uygunluğu konusunda sorumluluk Kullanıcı’nın kendisine aittir.

4.2. Kullanıcı, ISS’in, ISS servisleri aracılığıyla Kullanıcı tarafından yayınlanan ve/veya dağıtılan herhangi bir tür içeriği gözden geçirmek gibi bir yükümlülüğü bulunmadığını ve ayrıca, ISS’in kendi takdirine göre, ISS servisleri aracılığıyla erişim sağlanabilen herhangi bir içeriği yayınlama ve/veya dağıtma iznini Kullanıcı'ya vermeme ya da herhangi bir içeriği silme hakkına sahip olduğunu (ancak zorunda olmadığını) idrak ve kabul eder. Kullanıcı, içeriğin güvenilirliğinin, tamlığının veya yararlılığının değerlendirilmesi de dahil olmak üzere, belirli bir içeriğin kullanımıyla ilgili tüm riskleri kendisi değerlendirmek zorunda olduğunun farkındadır ve bunu kabul eder.

4.3. Kullanıcı, servislerin çalışma teknolojisi açısından Kullanıcı içeriğinin ISS tarafından kopyalanması (çoğaltma) gerekebileceğini ve ayrıca, herhangi bir servisin teknik gereklerine uygunluk için bunların ISS tarafından işlenebileceğini kabul eder.

5. ISS servisleri kullanım koşulları

5.1. Kullanıcı, Servisin kullanımıyla ilişkili işlemlerin üçüncü tarafların haklarının ve yasal çıkarlarının ihlaline yol açması gibi durumlarda üçüncü taraflar karşısında sorumluluğu ve ayrıca, Servisin kullanımı sırasında yasalara uyulması sorumluluğunu kendisi üstlenir.

5.2. Kullanıcı, ISS servislerini kullanırken aşağıdaki haklara sahip değildir:

5.2.1. Yasadışı, zararlı, karalayıcı, ahlaki değerleri aşağılayan, şiddet ve vahşet ortaya koyan (veya propagandasını yapan), fikri mülkiyet haklarını ihlal eden, nefret propagandası ve/veya ırk, etnik köken, cinsiyet, din, toplumsal faktörlere göre insan ayrımcılığı yapan, herhangi bir kişi veya kuruluşu hedef alan hakaretleri barındıran, pornografi ve çocuk cinselliği unsurlarını içeren (veya propagandasını yapan), cinsel karakterdeki hizmetlerin (diğer hizmetlerin kisvesi altında olanlar dahil) reklamını yapan (veya propagandasını yapan), uyuşturucu maddelerin veya benzerlerinin, patlayıcı maddelerin veya başka bir silahın imalat, uygulama veya başka bir şekilde kullanım usulüne açıklık getiren içeriğin yüklenmesi, gönderilmesi, iletilmesi veya başka herhangi bir yolla yayınlanması ve/veya dağıtılması;

5.2.2. Reşit olmayan kişileri de içine alan üçüncü tarafların haklarının ihlal edilmesi ve/veya bu kişilere herhangi bir biçimde zarar verilmesi;

5.2.3. Kişinin, yeterli haklara sahip olmadığı halde kendisini ISS çalışanları, forum moderatörleri, site sahipleri dahil olmak üzere, başka biri olarak veya kuruluş ve/veya topluluk temsilcisi olarak tanıtması ve bunun yanı sıra Internet’te başka şahısları herhangi bir şekilde ve yöntemle yasadışı temsil etmesi ve ayrıca herhangi bir şahsın veya objenin nitelik ve özellikleri hakkında kullanıcıları ve ISS’i yanıltıcı bilgi verilmesi;

5.2.4. Yasalar veya herhangi bir sözleşme ilişkisi uyarınca böyle bir işlem için hakları olmadığı halde, içerik yüklenmesi, gönderilmesi, iletilmesi veya başka herhangi bir yolla yayınlanması ve/veya dağıtılması;

5.2.5. Özel bir usulle izin verilmeyen reklam bilgilerinin, spam’ın, başkalarına ait elektronik posta adreslerinin, “piramit” şemalarının, çok düzeyli (ağlı) pazarlama (MLM: Multilevel Marketing), Internet kazancı ve e-posta iş sistemlerinin, “mektup zincirleri”nin yüklenmesi, gönderilmesi, iletilmesi veya başka herhangi bir yolla yayınlanması ve/veya dağıtılması ve ayrıca bu etkinliklere katılım sağlamak için ISS servislerinin kullanılması ya da ISS servislerinin bilhassa kullanıcıları diğer etki alanlarının sayfalarına yönlendirmek için kullanılması;

5.2.6. Yetkisiz erişim sağlamak amacıyla herhangi bir bilgisayar veya telekomünikasyon donanımının veya programının işlevselliğini bozma, tahrip etme ya da sınırlandırmaya yönelik olarak virüs veya diğer bilgisayar kodlarını, dosyalarını veya programlarını içeren herhangi bir materyalin ve ayrıca Internet’te bulunan ücretli kaynaklara yetkisiz yollarla erişim sağlamak için ticari yazılım ürünlerinin seri numaralarının ve bu seri numaralarını, kullanıcı adlarını, parolaları ve diğer araçları oluşturmaya yönelik programların yüklenmesi, gönderilmesi, iletilmesi veya başka herhangi bir yolla yayınlanması ve de yukarıda belirtilen bilgilere ulaşmayı sağlayan bağlantıların verilmesi;

5.2.7. İzinsiz olarak başka şahısların kişisel bilgilerinin toplanması ve muhafaza edilmesi;

5.2.8. ISS'in Web sitelerinin ve hizmetlerinin normal çalışmalarının bozulması;

5.2.9. Sözleşme’de düzenlenen sınırlamaların ve yasakların ihlaline yönelik faaliyetlere destek verilmesi;

5.2.10. uluslararası hukuk da dahil olmak üzere yasaların başka şekillerde ihlal edilmesi.

6. Hizmetlerin muhteviyatı ve içeriğe ilişkin münhasır haklar

6.1. ISS hizmetleri yardımıyla erişilebilen tüm öğeler, tasarım elemanları, metinler, grafik görüntüler, resimler, video, bilgisayar programları, veri tabanları, müzik, ses ve diğer öğeler ( buradan itibaren - hizmet içeriği) ve de ISS hizmetlerinde bulunan her türlü içerik de dahil olmak üzere, ISS'in, Kullanıcıların ve diğer hak sahiplerinin münhasır mülkiyet hakları kapsamındadır.

6.2. İçeriğin ve de hizmetlerin herhangi bir başka elemanlarının kullanılması ancak ilgili veya başka hizmet tarafından sunulan işlevsellik çerçevesinde mümkündür. ISS hizmetlerinin içeriğinden hiçbir öğe ve de ISS hizmetlerinde bulunan hiçbir içerik, hak sahibinin önceden yazılı onayı alınmadan herhangi bir şekilde kullanılamaz. Kullanım ifadesiyle şu anlamlar kastedilmektedir: çoğaltma, kopyalama, yeniden işleme, herhangi bir temelde dağıtımını yapma, çerçeve içerisinde gösterme vb. Türkiye Cumhuriyeti kanunları veya ilgili ya da başka ISS hizmetinin kullanım şartlarında doğrudan öngörülen durumlar istisnadır.

Kullanıcı tarafından hizmet içerik öğelerinin ve de kişisel, ticari olmayan kullanım için herhangi bir içeriğin kullanımına ancak tüm telif, komşu, ticari marka hakları ve yazar / eser sahibi hakkındaki diğer tüm bildirimler ve isim hakkının (veya takma ismin) korunması ve de ilgili öğenin değiştirilmemiş halde bulundurulması koşuluyla izin verilir. Türkiye Cumhuriyeti kanunları veya ilgili ya da başka ISS hizmetinin kullanım şartlarında doğrudan öngörülen durumlar istisnadır.

7. Siteler ve üçüncü taraflara ait içerik

7.1. ISS hizmetleri İnternet'teki diğer sitelere (üçüncü şahıs siteleri) bağlantılar içerebilir. ISS tarafından belirtilen üçüncü şahıslar ve bunların içerikleri ilgili ya da başka şartlara uygun olup olmadıkları açısından (doğruluk, tamlık, kanunlara uygunluk vb) kontrol edilmemektedir. ISS kullanıcının hizmetleri kullanmak suretiyle erişim elde ettiği üçüncü taraf web sitelerinde bulunan ve üçüncü tarafların sitelerinde belirtilen her türlü görüş veya ifadeler, reklamlar vb. de dahil olmak üzere her türlü bilgi, materyaller ve de bu sitelere veya içeriğine erişim ile kullanıcının bunları kullanmasından doğacak sonuçlar için sorumlu tutulamaz.

7.2. Sitede bulunan ve herhangi bir siteye, ürüne, ticari veya ticari olmayan bilgiye giden bağlantı (her türlü şekilde) ISS kaynaklarında açıkça ve doğrudan belirtildiği durumlar hariç, ilgili ürünlerin (hizmetlerin, faaliyetlerin) ISS tarafından onaylandığı veya tavsiye edildiği anlamına gelmiyor.

8. ISS hizmetlerinde reklam

8.1. ISS, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında öngörülen hükümler dahilinde, ISS hizmetleri tarafından yayınlanan reklamlardan sorumludur.

9. Garantisizlik ve Sorumluluğun Sınırlandırılması

9.1. Kullanıcı, ISS hizmetlerini, tüm riskler kendisine ait olmak üzere kullanır. Hizmetler “olduğu gibi” sunulur. Hizmetlerin kullanıcının amacına uygunluğu da dahil olmak üzere, ISS hiçbir sorumluluğu kabul etmez;

9.2. ISS şunları garanti etmez: hizmetlerin Kullanıcının talepleri uygun olduğu / olacağı; hizmetlerin, kesintisiz hızlı, güvenli veya hatasız olarak sunulması; hizmetlerin kullanımı ile elde edilen sonuçların, doğru ve güvenilir olması ve herhangi bir amaca göre veya herhangi bir nitelikte kullanılabilir olması (örneğin herhangi bir olgunun tespiti ve/veya onaylanması); hizmetlerden elde edilen herhangi bir ürünün, hizmetin, bilginin, vb kalitesinin Kullanıcı beklentilerini karşılaması;

9.3. Kullanıcı, ISS hizmetlerini kullanarak erişim hakkı elde ettiği her türlü bilgi ve/veya materyallerin (indirilebilir yazılım, mektup, her türlü faaliyet için yönerge ve kurallar, vb dahil) kendisi tarafından kullanımında, kullanıcının veya üçüncü şahısların bilgisayarına zarar verilmesi, veri kaybı ve diğer hür türlü zarar da dahil olmak üzere, bu bilgi ve/veya materyallerin kullanım sonucunda oluşabilecek tüm olası risklerden bizzat kendisi sorumludur.

9.4. ISS, Kullanıcı tarafından ISS hizmetlerinin veya hizmetlerin belirli bölümlerinin/fonksiyonlarının kullanımı sonucunda oluşacak zararlardan sorumlu tutulamaz.

10. Diğer şartlar

10.1. İşbu Sözleşme, ISS ile Kullanıcı arasında, hizmetlerin kullanımına ilişkin anlaşmayı temsil eder ve Kullanıcı ile ISS arasında daha önceden yapılmış tüm sözleşmelerin yerine geçer.

10.2. İşbu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir ve bu kanunlara göre yorumlanır. İşbu Sözleşmede düzenlenmemiş konular Türkiye Cumhuriyetinin ilgili kanunlarına uygun olarak karara bağlanır. İşbu Sözleşme kapsamındaki ilişkilerden kaynaklanan olası tüm anlaşmazlıklar, yürürlükte bulunan Türkiye Cumhuriyeti kanunlarınca, Türkiye Cumhuriyeti Hukukuna göre çözüme kavuşturulur. İşbu Sözleşme metninin tamamı, aksi belirtilmedikçe, "yasalar" ibaresi hem Türkiye Cumhuriyeti yasalarını hem de Kullanıcının ikamet ettiği yerin yasalarını ifade eder.

10.3. İşbu Sözleşme kapsamında sunulan hizmetlerin karşılıksızlığı göz önüne alındığında, Türkiye Cumhuriyeti kanunları kapsamında tüketici haklarının korunmasına yönelik hükümler Kullanıcı ile ISS arasındaki ilişkiler için uygulanamaz.

10.4. Sözleşmede yer alan hiçbir hüküm Kullanıcı ile ISS arasında acente ilişkisi, ortaklık ilişkisi, müşterek faaliyet ilişkisi, işçi işveren ilişkisi ya da Sözleşmede doğrudan öngörülmeyen diğer herhangi bir tür ilişki kurulduğu şeklinde yorumlanamaz.

10.5. Herhangi bir nedenle işbu Sözleşmenin bir ya da birkaç hükmünün geçersiz veya hukuki açıdan hükümsüz ilan edilmesi durumunda, bu durum Sözleşmenin geri kalan hükümlerinin geçerliliğini ya da uygulanabilirliğini etkilemez.

10.6. Kullanıcı veya diğer kullanıcıların Sözleşme hükümlerini ihlal etmesi durumunda ISS’in eylemsiz kalması, ISS’i daha sonra kendi çıkarlarını savunmak amacıyla uygun fiillerde bulunma hakkından yoksun bırakmaz ve aynı zamanda, ileride buna benzer ya da aynı ihlallerin gerçekleşmesi durumunda ISS’in haklarından feragat etmesi anlamına gelmez.

10.7. İşbu Sözleşme Türkce olarak düzenlenmiş olup bazı durumlarda Kullanıcının bilgilendirilmesi için başka dillerde de düzenlenip verilebilir. Sözleşmenin Türkce versiyonu ile diğer dillerdeki versiyonu arasında farklılıklar oluşması durumunda, işbu Sözleşmenin Türkce versiyonundaki hükümler geçerli kabul edilir.

Gizlilik

Genel
Bu Gizlilik Politikası, bu Sitenin, Site içerisinde sunulan hizmetler ile ilgili Kullanıcılardan toplanan bilgilerin kullanım politikasını belirler.

Kişisel Bilgiler
Bu Site, Kullanıcılardan Siteyi ziyaret ettiklerinde, Siteye kayıt yaptıklarında, sipariş verdiklerinde, herhangi bir form doldurduklarında ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, farklı şekillerde Sitede sunulan diğer faaliyetler, hizmetler, özellikler veya kaynaklar ile ilgili kişisel bilgi toplayabilir. Kullanıcılardan, uygun olduğunda isim, e-posta adresi, posta adresi, telefon numarası, kredi kartı bilgileri istenebilir. Ancak, kullanıcılar Siteyi anonim olarak da ziyaret edebilirler. Kişisel bilgiler sadece gönüllü olarak sunulduğu taktirde toplanmaktadır. Kullanıcılar kişisel bilgilerini vermeyi her zaman reddedebilir, fakat bu Site servislerinin çalışmasını engelleyebilir.

Kişisel Olmayan Bilgiler
Kullanıcılardan Site ile etkileşimde bulunduklarında kişisel olmayan bilgiler toplanabilir. Kişisel olmayan bilgiler, kullanılan tarayıcı adı, bilgisayar türü, Kullanıcıların Site'ye bağlanma yolu, işletim sistemi ve kullanılan İnternet servis sağlayıcısı ve diğer benzer teknik bilgileri içerebilir.

Tarayıcı Çerezleri
Bu Site, kullanıcı deneyimini geliştirmek için "tarayıcı çerezleri" kullanabilir. Çerezler Kullanıcının web tarayıcısı tarafından kayıt tutma amacıyla bilgisayarın sabit diskine yerleştirir. Kullanıcı, web tarayıcısını çerezleri reddetmek veya çerez gönderildiğinde Kullanıcıyı uyarmak üzere ayarlayabilir. Bu durumda Sitenin bazı bölümleri düzgün çalışmayabilir.

Toplanan Bilgilerin Kullanımı

 • Site, kullanıcıların kişisel bilgilerini aşağıdaki amaçlarla toplayabilir ve kullanabilir:
 • Müşteri hizmetlerini geliştirmek için
 • Sağladığınız bilgiler, müşteri hizmetleri isteklerinizi ve destek gereksinimlerinizi daha verimli bir şekilde yanıtlamamıza yardımcı olur.
 • Kullanıcı deneyimini kişiselleştirmek için
 • Kullanıcının Sitede sunulan hizmetleri ve kaynakları nasıl kullandığını anlamak için bilgiler toplu olarak kullanılabilir.
 • Siteyi geliştirmek için
 • Sağladığınız geribildirimler, Site aracılığıyla sunulan ürün ve hizmetleri iyileştirmek için kullanılabilir.
 • Ödeme almak için
 • Kullanıcıların sipariş verirken girdikleri bilgiler sadece o sipariş ile ilgili hizmet sağlamak için kullanılabilir. Bu tür bir bilgi, hizmeti sağlamak için gerekli olan durumlar haricinde, hiçbir zaman dış taraflarla paylaşılmayacaktır.
 • Bir promosyon, anket veya diğer Site özelliğini çalıştırmak için
 • Kullanıcılara bilgilendirilmek istediklerini daha önce beyan ettikleri konularda bilgi göndermek için.
 • Periyodik e-posta göndermek için
 • Kullanıcıların sağladığı e-posta adresi, kullanıcı bilgileri ve sipariş veya hizmet ile ilgili bilgileri göndermek için, sorulan sorulara ve diğer isteklere cevap vermek için kullanılabilir. Kullanıcı Sitenin e-posta listesine girmeye karar verirse, Site haberlerini, güncellemelerini, ilgili ürün veya hizmet bilgilerini vb. içeren e-postalar alablir. Kullanıcı, e-posta aboneliğinden çıkmak isterse, gelen herhangi bir e-postanın alt kısmındaki abonelik iptali talimatlarını kullanarak veya herhangi bir iletişim kanalından Siteye başvurabilir.

Bilgileriniz Nasıl Korunur
Kişisel bilgileriniz, kullanıcı adınız, şifreniz, işlem bilgileriniz ve Sitede saklanan verilerin yetkisiz erişime, değiştirilmesine, ifşa edilmesine veya imha edilmesine karşı korunmak için uygun veri toplama, depolama ve işleme uygulamaları ve güvenlik önlemleri kullanılır. Site ve Kullanıcı arasında hassas ve özel veri alışverişi SSL güvenli bir iletişim kanalı üzerinden gerçekleşir ve dijital imzalarla şifrelenir ve korunur. Site, kullanıcılar için olabildiğince güvenli bir ortam oluşturmak için aynı zamanda PCI güvenlik standartlarına uygundur.

Kişisel Bilgilerin Paylaşımı
Site, Kullanıcıların kişisel bilgilerini başkalarına satmaz, kiralamaz veya ticaretini yapmaz.

Üçüncü Şahıs Siteleri
Sitede reklam verenlerin, sponsorların, lisans sahiplerinin ve diğer üçüncü tarafların sitelerine ve hizmetlerine bağlanan içerikler olabilir. Site, bu sitelerde görünen içeriği veya bağlantıları kontrol etmemektedir ve Site ile bağlantılı veya bu Siteye bağlantı verilen diğer web sayfalarının uygulamalarından sorumlu değildir. Ayrıca, içerik ve bağlantılar dahil olmak üzere bu sayfalar veya hizmetler sürekli olarak değişebilir. Bu siteler ve hizmetler kendi gizlilik politikalarına ve müşteri hizmetleri politikalarına sahip olabilir. Bu Siteye bir bağlantısı olan web siteleri de dahil olmak üzere başka herhangi bir web sitesinde etkileşim, söz konusu web sitesinin kendi şart ve politikalarına tabidir.

Google Hizmetleri Notu
Site, Google firmasının hizmetlerinden yararlanmaktadır. Bu hizmetler arasında Google Analytics, Google AdWords, Google reCaptcha ve Google Fonts bulunur.

 • Google Analytics
  Site, Kullanıcıların Siteyi nasıl kullandığını anlamak için Google Analytics kullanır. Google'ın Kişisel Bilgileri nasıl kullandığı hakkında daha fazla bilgiyi https://policies.google.com/privacy adresinde bulabilirsiniz. Google Analytics’i devre dışı bırakmak için https://tools.google.com/dlpage/gaoptout adresini kullanabilirsiniz.
 • Google AdWords
  Site, reklam sunmak için Google AdWords'ü kullanmaktadır. Google AdWords, analiz ve dönüşüm izleme amaçları için çerezler kullanmaktadır. Google AdWords Hizmet Şartları ve Gizlilik ile ilgili daha fazla bilgiyi https://policies.google.com/technologies/ads adresinde bulabilirsiniz. Ayrıca, analiz ve dönüşüm izleme çerezlerini https://www.google.com/settings/ads/onweb/ adresinden devre dışı bırakabilirsiniz.
 • Google reCAPTCHA
  Site, spam ve kötüye kullanımı önlemek için Google reCAPTCHA hizmetini kullanmaktadır. Bu işlev öncelikle, bir girdinin gerçek bir kişi tarafından yapılıp yapılmadığını veya otomatik işlemle kötüye kullanılıp kullanılmadığını ayırt etmek için kullanılır. Google reCAPTCHA ve Google'ın gizlilik politikası ile ilgili ek bilgileri https://policies.google.com/privacy adresinde bulabilirsiniz.

Çocukların Çevrimiçi Gizliliği
Site 13 yaşın altında olduğunu bilen kişilerden hiçbir zaman bilgi toplamaz ya da muhafaza etmez. Sitenin hiçbir kısmı 13 yaşın altındaki kişiler için yapılandırılmamıştır.

Bu Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler
Site, bu gizlilik politikasını istediği zaman güncelleme yetkisine sahiptir. Bu politika güncellenirse, bu Sitenin ana sayfasında bir bildirim görüntülenecek, bu sayfanın en altındaki güncelleme tarihi güncellenecek ve Kullanıcılara e-posta gönderilecektir. Kullanıcıların bu sayfayı herhangi bir değişiklik için sık sık kontrol etmeleri tavsiye edilir. Bu gizlilik politikasını periyodik olarak gözden geçirip değişikliklerin farkına varmanın sizin sorumluluğunuz olduğunu kabul ve taahhüt etmektesiniz.

Bu Şartların Kabulü
Bu Siteyi kullanarak, bu politikayı ve şartlar ve koşulları kabul ettiğinizi gösterirsiniz. Bu politikada değişikliklerin yayınlanmasını takiben Siteyi kullanmaya devam etmeniz, bu değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

Düzeltmeler veya Güncellemeler
Daha önce sağladığınız bilgiler Sitede yanlış listeleniyor veya saklanıyorsa, iletişim formunu kullanarak bilgi gönderin.

Siteyle İletişim
Bu gizlilik bildirimi, Site servisleri veya siteyle ilgili sorularınız varsa, iletişim formu aracılığıyla iletişime geçebilirsiniz.

Son Güncelleme Tarihi
Bu Gizlilik Politikası en son 30 Eylül 2018 tarihinde güncellenmiştir.

İletişim

Sıkça Sorulan Sorular

 • Nasıl yeni hesap açabilirim?
  Şu anda yeni hesap açılışları sadece üyelerin davetiyesiyle gerçekleşmektedir. Eğer şu anda bu sistemi kullanan bir tanıdığınız varsa, size davetiye göndermesini isteyebilirsiniz. Sistem ileride genel kullanıma açıldığında herkesin hesap açması mümkün olacaktır. Şu anda genel kullanıma açılma tarihi belli değildir.
 • Sistem üyesiyim. Bir tanıdığımı nasıl davet edebilirim?
  Hesabınıza girdikten sonra sağ üst köşedeki Ayarlar linkine tıkladıktan sonraö soldaki menüden Davetiyeler üzerine tıklayıp istediğiniz bir e-posta adresine davetiye gönderebilirsiniz, daha önce gönderdiğiniz davetlerin drumunu kontrol edebilir, isterseniz henüz kullanılmamış davetinizi iptal edebilirsiniz.
 • Şifremi nasıl değiştiririm?
 • Gelen e-postalarımı nasıl başka bir e-posta adresine yönlendirebilirm, veya yönlendirmeyi kaldırabilirim?